A krízisintervencióról...

2018.04.23

Többen kérdeztétek tőlem:
mit jelent az, hogy krízisintervenció?

A krízisintervenció specifikus beavatkozás, mely a krízis oldásán túl a háttértényezők felderítésével igyekszik a személyiség korábbinál fejlettebb szintű integrációját előmozdítani. A krízishelyzet megoldásán kívül a problémamegoldó stratégiák fejlesztése is cél, felkészít a hasonló, jövőbeli szituációkkal való sikeres megküzdésre.

A krízisintervenció folyamatában a bevezető fázis a kapcsolatteremtésről, a helyzet definiálásáról és a bizalmas légkör kialakításáról szól, a munkafázis kezdetét ambivalencia jellemzi, a kiváltó esemény, a megküzdési stratégiák és a támogató kapcsolatháló feltérképezése történik. A munkafázis második alegységében párbeszéd zajlik, a felmerülő megoldási alternatívák kidolgozása, a kliens aktivitásának növelése, a korábban hatékonyan működő és az új, konstruktív coping stratégiák megerősítése. A munkafázis záró folyamata a megoldás részleteinek megbeszélése, a döntések támogatása, a cselekvések kivitelezésének, módszereinek tisztázása. A krízisintervenciót a befejező szakasz zárja, amikor a segítségkérő leválik a segítőről, megtörténik a helyzet értékelése, a kedvező változások számbavétele, a jövő újraértelmezése, illetve az esetleges további segítségnyújtásra vonatkozó információk átadása.

Remélem sikerült megválaszolni a kérdést, és most elnézéseteket kérem, de...


Szerző:

Pintér Zoltán