Pintér Zoltán

"A feltételekhez kötött lét szenvedéssel jár. A szenvedésnek van oka, van vége, és vannak utak, melyek elvezetnek a végéhez. " BUDDHA


Pszichológiai konzulensként feladatomnak tekintem, hogy bizalmi alapokon támogató légkört biztosítsak a klienseim részére, és a rendelkezésemre álló tudományos eszközökkel segítsem a felmerülő problémáik megoldását, valamint elősegítsem a fejlődési igények megvalósítását. A cél, hogy ne sodródjunk továbbra is az eseményekkel, hogy ne az elvárásoknak, a szenvedélyeknek, az indulatoknak, a nagyon erős megszokásoknak feleljünk meg, hanem megtanuljuk tudatosan alakítani és formálni az eseményeket, ezzel segítve a számunkra megfelelő életminőség kibontakozását. A jelenlegi felgyorsult életvitelünkben, elég nagy a ránk nehezedő külső-belső nyomás, valamint a megfelelési kényszer, pedig mi csak szeretnénk önbecsülésben  gazdagon, magabiztosan, sikerélményeket megvalósítani. 

Mindegyikünk életében adódhatnak különleges problémák, elérendő célok, feladatok, melyeknek megoldását egyedül nem tudjuk, vagy nem akarjuk felvállalni. Lehetnek életeseményeink, melyek túlságosan megterhelik lelki apparátusunkat, akadályokat gördítve ezzel a mindennapi életben megszokott boldogulásunkhoz. Sokszor előfordul, hogy értetlenül, feszültségekkel teli és megbántottan kerülünk ki hétköznapi emberi helyzetekből csak azért, mert magunk sem ismerjük biztosan önmagunkat. Egyáltalán nem meglepő tehát, hogy a környezetünkből érkező, sokszínű hatás függvényében nemcsak testi-, hanem pszichés közérzetünk is változik.

Miért okoz nehézséget az érzelmeim kimutatása? Hogyan értsem meg önmagamat és másokat? Nekem vajon miért nem sikerül? Jól élem az életem? Sikeres vagyok? Miben hibáztam? Szeret engem valaki? Elég jó szülő vagyok? Túl sok a stressz, hogyan tudom ezt kivédeni? Mi az oka a boldogtalanságomnak? Miért nem jönnek össze a párkapcsolataim? Elakadtam, nem tudom mit is szeretnék igazán!... 

Többnyire ilyen és ehhez hasonló mindennapi kérdésekben akadunk el életünk során számtalanszor. Pszichológiai szakember segítségét kérni - a társadalmi megítéléssel ellentétben - nem gyengeségre, betegségre utal, csupán arra, hogy egy olyan világban, ahol amúgy is egyre kevesebb időnk jut önmagunkra, eltévedhetünk benső működésünk ismeretlen labirintusában. 

Az ilyen és hasonló élethelyzetekből  fakadó belső vívódások megoldására kap gyakorlati segítséget tőlem. 


A világ egyik leghatalmasabb ereje éppen a két fülünk között helyezkedik el és szinte bármit képes elérni. Ezért van szükség a pszichológiára. A pszichológiát minden egyes viselkedésformánk és tettünk magában hordozza. Az életviteli és pszichológiai konzultációk útmutatást jelentenek. Az egyénre koncentrálva felszínre kerülnek azok a lehetséges továbblépési, valamint megoldási utak, melyekből később a kliens saját döntése és belátása szerint, önállóan választ, a számára megfelelő életminőség kibontakozásának az érdekében.

"Akkor mondhatjuk el magunkról, hogy sikeresek vagyunk a munkánkban, ha a klienseinknek nem csak az arca, hanem a lelke is mosolyog." 

- Pintér Zoltán -


Nem csak a szavak vagy a gondolatok szintjén szükséges megértenünk a saját egységünket. A személyes tapasztalás abszolút elengedhetetlen. Intézetünkben olyan specifikus megoldásokat alkalmazunk, amelyek a krízisek és stresszhelyzetek oldásán túl a háttér tényezők felderítésével igyekeznek a személyiség korábbinál fejlettebb szintű integrációját előremozdítani. Az adott krízis, stresszhelyzet és életválság megoldásain kívül, a problémamegoldó stratégiák fejlesztése is célunk. A pszichológiai konzultációk felkészítenek a hasonló, jövőbeli szituációkkal való sikeres megküzdésre. A konzultációs ülések alkalmával jártasságot szerezhetünk abban, hogyan értsük meg önmagunkat és másokat, hogyan őrizzük meg emberségünket, valamint természetünkből fakadó transzcendenciára való nyitottságunkat egy olyan világban, ahol a fejlődés rohanásában mindezek egyre jobban háttérbe szorultak. Nem kell messzire mennünk, hogy belássuk, pszichés folyamataink jellegzetességei többnyire ismeretlenek egészségkultúránkban. Számos tudásunk van arról, miképpen működik a testünk, hogyan alakulnak biológiai történéseink. De vajon mit tudunk lelkünk szerkezetéről, önmagunkról, reakcióink, viselkedésünk, kapcsolataink tulajdonságairól, és arról, hogyan szüntethetők meg lelkünk fájdalmai? 


A lélek egészségének pontos ismerete ugyanúgy elengedhetetlen, mint testi állapotainké, már csak abból a megfontolásból is, hogy az időbeni felismeréssel a lélek megbetegedései többnyire megelőzhetőek. A lelki problémák kiküszöbölésével, egyúttal testünknek is sokkal nagyobb esélyt adunk az egészséges működéshez! 


"A világ változás, az élet felfogás dolga"


Végzettségeim:  

Pszichológiai Konzulens, Életviteli és Motivációs Tanácsadó, Üzletviteli és Szervezeti Tanácsadó, ETR-Instruktor, OH-Instruktor, Quantum Balance Tréner, Vám- és Külkereskedelmi Ügyintéző


Forduljon hozzám bizalommal!

Pszichológiai konzultáció - Krízisintervenció