Pintér Zoltán

Az ETR INSTITUTE vezetőjeként feladatomnak tekintem, hogy bizalmi alapokon támogató légkört biztosítsak a klienseink részére, és a rendelkezésemre álló tudományos eszközökkel segítsem a felmerülő problémáik megoldását, valamint elősegítsem a fejlődési igények megvalósítását. A cél, hogy ne sodródjunk továbbra is az eseményekkel, hogy ne az elvárásoknak, a szenvedélyeknek, az indulatoknak, a nagyon erős megszokásoknak feleljünk meg, hanem megtanuljuk tudatosan alakítani és formálni az eseményeket, ezzel segítve a számunkra megfelelő életminőség kibontakozását. A jelenlegi felgyorsult életvitelünkben, elég nagy a ránk nehezedő külső-belső nyomás, az önbizalomhiány mértéke, valamint a megfelelési kényszer, pedig mi csak szeretnénk önbecsülésben  gazdagon, magabiztosan, sikerélményeket megvalósítani. 

Reziliencia és megküzdés

Mindegyikünk életében adódhatnak különleges problémák, elérendő célok, feladatok, melyeknek megoldását egyedül nem tudjuk, vagy nem akarjuk felvállalni. Lehetnek életeseményeink, melyek túlságosan megterhelik lelki apparátusunkat, akadályokat gördítve ezzel a mindennapi életben megszokott boldogulásunkhoz. Sokszor előfordul, hogy értetlenül, feszültségekkel telve és megbántottan kerülünk ki hétköznapi emberi helyzetekből csak azért, mert magunk sem ismerjük biztosan önmagunkat. Egyáltalán nem meglepő tehát, hogy a környezetünkből érkező, sokszínű hatás függvényében nemcsak testi-, hanem mentális közérzetünk is változik. Ezért hasznos lehet számunkra személyiségünk rugalmas alkalmazkodóképességének a fejlesztése. Szinte már közhelyes és mégis örök igazság, hogy a stresszel járó történéseket nem kerülhetjük el, azért viszont mégiscsak tehetünk valamit, hogy hatékonyabban küzdjünk meg vele. A reziliencia, a személyiségünk rugalmas alkalmazkodóképessége fontos szerepet játszik ebben a megküzdési folyamatban. Minél inkább reziliensebbek vagyunk, annál gyorsabban leszünk képesek arra, hogy visszatérjünk az eredeti, nyugalmi állapotunkba a stresszhelyzetet követően.

?  ?  ?

Miért okoz nehézséget az érzelmeim kimutatása? Hogyan értsem meg önmagamat és másokat? Nekem vajon miért nem sikerül? Jól élem az életem? Sikeres vagyok? Miben hibáztam? Szeret engem valaki? Elég jó szülő vagyok? Túl sok a stressz, hogyan tudom ezt kivédeni? Mi az oka a boldogtalanságomnak? Miért nem jönnek össze a párkapcsolataim? Elakadtam, nem tudom mit is szeretnék igazán!... 

Többnyire ilyen és ehhez hasonló mindennapi kérdésekben akadunk el életünk során számtalanszor. Ezekben az élethelyzetekben segítségét kérni - a társadalmi megítéléssel ellentétben - nem gyengeségre, betegségre utal, csupán arra, hogy egy olyan világban, ahol amúgy is egyre kevesebb időnk jut önmagunkra, eltévedhetünk benső működésünk ismeretlen labirintusában. Szóval segítséget kérni csak annyit jelent: nem vagy egyedül!

Tudatosság

A világ egyik leghatalmasabb ereje éppen a két fülünk között helyezkedik el és szinte bármit képes elérni. Ezért van szükség a tudatos életvitelre, a pszichológiára és a lélektani folyamatok megértésére. Életstílusunkat, életvitelünket és mentális állapotainkat minden egyes viselkedésformánk és tettünk magában hordozza. Az életviteli és pszichológiai konzultációk útmutatást, ajánlást jelentenek. Az egyénre koncentrálva felszínre kerülnek azok a lehetséges továbblépési, valamint megoldási utak, melyekből később a kliens saját döntése és belátása szerint, önállóan választ, a számára megfelelő életminőség kibontakozásának az érdekében."Akkor mondhatjuk el magunkról, hogy sikeresek vagyunk a munkánkban, ha a klienseinknek nem csak az arca, hanem a lelke is mosolyog." 

- Pintér Zoltán -


Nem csak a szavak vagy a gondolatok szintjén szükséges megértenünk a saját egységünket. A személyes tapasztalás abszolút elengedhetetlen. Olyan specifikus megoldásokat alkalmazunk, amelyek a krízisek és stresszhelyzetek oldásán túl a háttér tényezők felderítésével igyekeznek a személyiség korábbinál fejlettebb szintű integrációját előremozdítani. Az adott életviteli problémák, krízishelyzetek, stresszhelyzetek és különböző életválságok megoldásain kívül, a problémamegoldó stratégiák fejlesztése is célunk. A konzultációk, és az életviteli tanácsadások felkészítenek a hasonló, jövőbeli szituációkkal való sikeres megküzdésre. A konzultációs ülések alkalmával jártasságot szerezhetünk abban, hogyan értsük meg önmagunkat és másokat, hogyan őrizzük meg emberségünket, valamint természetünkből fakadó transzcendenciára való nyitottságunkat, egy olyan világban, ahol a fejlődés rohanásában mindezek egyre jobban háttérbe szorultak. Nem kell messzire mennünk, hogy belássuk, mentális folyamataink jellegzetességei többnyire ismeretlenek egészségkultúránkban. Számos tudásunk van arról, miképpen működik a testünk, hogyan alakulnak biológiai történéseink. De vajon mit tudunk lelkünk szerkezetéről, önmagunkról, reakcióink, viselkedésünk, kapcsolataink, életvitelünk tulajdonságairól, és arról, hogyan szüntethetők meg lelkünk fájdalmai? 


A lélek egészségének pontos ismerete ugyanúgy elengedhetetlen, mint testi állapotainké, már csak abból a megfontolásból is, hogy az időbeni felismeréssel a lélek megbetegedései többnyire megelőzhetőek. A lelki problémák kiküszöbölésével, egyúttal testünknek is sokkal nagyobb esélyt adunk az egészséges működéshez! 


"A világ változás, az élet felfogás dolga"


Végzettségeim, tanfolyami képzéseim:  

Sportpszichológia, Életviteli és Motivációs Tanácsadó, Pszichológiai Konzulens, Szexuálpszichológiai Konzulens, Mentálhigiénés Asszisztens, OH-Instruktor, Üzletviteli és Szervezeti Tanácsadó, Üzletviteli Kríziskezelő Manager, Vám- és Külkereskedelmi Ügyintéző, 


Forduljon hozzám bizalommal!

Egységszemlélet