Helyes Beszéd

2017.05.24

Az emberi lény számára a szóbeli kommunikációban a beszéd a legfontosabb kifejezési mód. Míg az állatok számára ez a testi beszéd, a testi cselekvés, mivel ők a beszéd előtti szinten élnek.
Így azt gondolom nem mindegy, hogy milyen szinten is bánunk a szavakkal illetve azok használatával. Egy kis elmélkedés azonban megmutathatja, hogy a szó és az abból következő beszéd óriási következményekkel járhatnak.
Mivel a beszéd következményei általában véve nem közvetlenek, az ember könnyen átsiklik annak fontosságán és erején.
A beszéd életeket törhet ketté vagy menthet meg, ellenségeket vagy barátokat generálhat, közvetíthet haragot vagy szeretetet,
megindíthat háborút vagy teremthet békét.

Ezek alapján igazán méltányolhatnánk a szabad akaratot, melynek tudatában igényünk kell, hogy legyen arra, hogy a beszéd képessége az emberi kiválóság eszköze legyen, és ne pedig az emberi lealacsonyodásé.

Azt gondolom az utóbbira egyre több sajnos a napi példa.
A káromkodást mára sajnos tökélyre fejlesztettük és az egymásnak "nem" köszönés intézményét is folyamatosan fenntartjuk, sőt egyre többen a szájuk kinyitása helyett, testi kommunikációval reagálnak.
( Elfordított fej, a másik emberi lényről nem veszek tudomást elképesztő kifejezése.)
(NAGY TISZTELET MINDENKINEK AKI EZEKBŐL NEM ŰZ SPORTOT!!!)

Próbáljuk hát egymást a saját helyes beszédünkön keresztül arra ösztönözni, hogy a szavaink és a beszédünk az emberi kiválóság eszköze legyen.

Alaprecept amit gyakorolhatunk mindennap:
-Tartózkodás a hazug beszédtől
-Tartózkodás a viszályt keltő beszédtől
-Tartózkodás a durva beszédtől
-Tartózkodás a fölösleges beszédtől

A döntés a miénk mi lesz a végeredmény!!!

A HELYES BESZÉD MESSZIRE VISZ