Egységszemlélet

Életviteli  és Pszichológiai Konzultációs Központ

A legtöbb viselkedési forma az életünkben tudatalatti és meg nem értett alapokon működik. Éppen ezért legfőbb célunk, hogy az emberi viselkedés legfejlettebb pszichológiai tudományágainak és a különböző coaching technikák felhasználásának a segítségével ösztönözzük klienseinket abban, hogy képesek legyenek olyan megoldásokat generálni az életútjuk során felszínre kerülő problémás élethelyzetekben, amelyek által kialakíthatják saját jövőjüket, jól-létüket és a számukra megfelelő életvitelt egyaránt. Nap mint nap azért dolgozunk és teszünk erőfeszítéseket, hogy feltárhassuk azokat a válaszokat, hogy, mit tanulhatunk és taníthatunk a különböző korai traumákból és az azok utáni felépülésből, illetve hogyan tudunk hozzájárulni az egyén örömteli életvitelének a megteremtéséhez. 

Lényegileg, az aktuálisan kibillent emberi életállapotok egységének a helyreállításán dolgozunk. 

Sokakat segítő tevékenységünk, minket is folyamatos tanulásra és fejlődésre késztet. 

Két lábbal a földön...

A fekete és a fehér együtt képez egy egységet, mindkettő fontos a teljes élethez. 

Személyiségünknek is van árnyék és fény oldala. Negatív és pozitív oldala. Racionális és emocionális oldala, és még sorolhatnánk... 

A bennünk élő kettősségek viszonyrendszerének az aránytalan egyoldalúsága azonban felboríthatja viselkedésünket. Akinek nincs rendezett benső otthona, az kívül sem fog rendezett otthonra találni. Tudatunk felszínén az adott élethelyzetünk problémái gyakran válnak zavarossá és ezzel egyetemben megoldhatatlannak is tűnhetnek. Ez többnyire annyit jelent, hogy aktuálisan még nem rendelkezünk kellő átláthatósággal önmagunk és helyzetünk tekintetében. Ha azonban megismerjük mentalitásunk, pszichénk tudatos és tudat alatti szerkezetét, valamint egyéni benső világunkat, akkor lehetőségünk nyílik megoldani korábban megoldhatatlannak tűnő élethelyzeteinket.

Klienseinkkel közösen, mi magunk is olyan tartalmaknak a megvalósíthatóságára törekszünk, amelyek megváltoztathatják az egyéni és a közösségi életvitel minőségét. Ilyen tartalmak például, a párkapcsolat, az önismeret, a személyiségfejlődés, önmagunk érvényesítése, az életvitel, a testi-lelki egészség, a felismerés, az elfogadás, a kommunikáció, valamint a szemléletváltás képessége. 

Csak az az ember képes örülni az életnek és nyílik meg a világ előtt, aki nem merül bele az önsajnálatba. Ehhez pedig érdemes megfelelő önismeretre és önbecsülésre szert tenni. 

Lelki állóképesség. Ebben utazunk...

Életviteli Tanácsadó, Konzulens

Üzeltviteli és Szervezeti Tanácsadó

Krízisintervenciós Tanácsadó 

Klinikai Szakpszichológus

Amennyiben sikeresebbé, motiváltabbá, valamint kiegyensúlyozottabbá szeretne válni és készen áll arra, hogy új szintre lépjen, meggyőződésünk, hogy mindenféleképpen profitálni fog az általunk szervezett, szakszerű egyéni konzultációk, vállalati programok, életviteli és motivációs programok, pszichológiai, tanácsadási vagy önismereti konzultációk által nyújtott lehetőségekből és szolgáltatásokból. 

Kezdje velünk a következő lépést...

Szeretne kapcsolatba lépni velünk?

"Az az ember, aki megtanulja a legjobbat kihozni abból, amit az élettől kap, nem tesz mást, minthogy olyan utat épít magában, amely elvezeti őt a céljai megvalósításához." 

+ információ, kíváncsiskodóknak :)

Tudta, hogy bennünk emberi lényekben a napi életünk során folyamatosan megállás nélkül végigfut egy sor elektrokémiai jel, amelyek az agyban lévő áramkörökben száguldoznak. Az agy az információhoz csak az érzékszerveinken keresztül juthat, azaz az elektrokémiai jelek (ingerek) az érzékszerveinken át beáramló jelhalmazok, amelyek egy hatalmas pszichológiai jelenséggé állnak össze, ezt nevezzük életnek, vagy valóságnak.

Ez nem azt jelenti, hogy az általunk érzékeltek nem valóságosak és a környező világ nem létezik, hanem azt, hogy mi soha nem jártunk ebben a világban csak a saját elménkben.

A számunkra érzékelt világ csak a tudatunkban és a tudatalattinkban él. Javarészt a tudatalattink kezeli azt az információhalmazt, amit mi valóságnak élünk meg. Ebben a valóságban az egyetlen dolog, amit tudatosan működtetünk az az, amire a figyelmünket irányítjuk, amire koncentrálunk, amire összpontosítunk. Minden mást a tudatalattink tesz meg az agyunk közreműködésével. Ennek oka, hogy tudatosan egyszerre, 4-5 információt tudunk feldolgozni, így a maradék információt elnyomjuk, és azt nem érzékeljük tudatosan, de mivel az információ ott van, azt a tudatalattink eltárolja és kezeli. Nem is vesszük észre, hogy az érzékelt világ nagy részét láthatatlanná tesszük azáltal, hogy rendszeresen összpontosítunk valamire.

Ezért van az, hogy egy külső szemlélő, egy külső szakember másképpen látja, az élethelyzeteinket.

A szituáció, az élethelyzet, amiben elakadtunk nem változik meg, ugyanaz marad, mindig ugyanúgy érzékeljük az adott helyzetet, mert az idő előrehaladtával hozzászoktunk valamihez, aminek a következtében a megszokásaink által vezérelt napi ritmusunkból nem tudunk kilépni, nem tudjuk azt átformálni. A külső tanácsadó, konzulens, mivel nem kötődik hozzánk és nem elfogult, megmutatja nekünk más nézőpontból ugyanazt, amelynek köszönhetően nem a saját dobozunkból, megszokásunkból, keretünkből szemlélünk valamit, hanem kilépünk a saját kereteinkből és jobban megismerünk, megértünk egy adott élethelyzetet. 

Lehetőségünk nyílik megismerni és felfedezni saját működési rendszereinket, amely szemlélet által egy teljesen új rálátást kapunk mozgatórugóinkra és viselkedésünk, reakcióink különböző tartományaira. Ha tetszik, átélünk egyfajta "AHA" élményt, mely felismeréseknek köszönhetően megnyílik a lehetőség a formálódásra és egy új általunk kívánt dinamika kialakítására. Az érzelmeinket nem tudjuk megváltoztatni, azokat csak felébreszteni lehetséges. A viselkedésünket és a dinamikánkat lehet megváltoztatni, azaz az érzelmeinkre adott tanult reakcióinkat. Így át tudjuk lépni az akadályokat, valamint az egyén megoldásokat tud majd biztosítani magának azáltal, hogy új tudatállapota alapján átformálja a történéseket. Miután ezek a szemléletváltási technikák tapasztalatok lesznek az Ön számára, így a későbbiek során is alkalmazni tudja majd azokat. Az élethelyzete nem változik meg magától, azt mindig saját magának szükséges formálnia. A cél, hogy ne sodródjon továbbra is az eseményekkel, hanem megtanulja tudatosan alakítani és formálni azokat, ezzel segítve az Ön számára megfelelő életminőség kibontakozását.

Érzelem-Tanulás-Motiváció-Képesség-Fejlődés-Egyensúly-Gondolat-Szó-Tett

Egység Tudatos Rendszer 

Végtelen lehetőség  - Végtelen igényekhez

Válasszon minket! Forduljon hozzánk bizalommal!