Pszichológiai Konzulens, Életviteli és Motivációs Tanácsadó

Krízisintervenciós Tanácsadó Szakpszichológus, (Klinikai MA)


Legfőbb célunk, hogy az emberi viselkedés legfejlettebb pszichológiai tudományágainak felhasználásával, segítsünk klienseinknek abban, hogy képesek legyenek olyan megoldásokat generálni az életútjuk során felszínre kerülő problémás élethelyzetekben, amelyek által kialakíthatják saját jövőjüket, jól-létüket és pozitív életképüket egyaránt. Nap mint nap azért dolgozunk és teszünk erőfeszítéseket, hogy feltárhassuk azokat a válaszokat, hogy mi teszi az életet élni érdemessé, mit tanulhatunk és taníthatunk a különböző traumák utáni felépülésből és hogyan tudunk hozzájárulni az emberi boldogság megteremtéséhez. 

Klienseinkkel közösen, mi magunk is olyan tartalmaknak a megvalósíthatóságán dolgozunk, amelyek megváltoztathatják az egyéni és a közösségi életvitel minőségét. Ilyen tartalmak például a boldogság, a szeretet, a párkapcsolat, a hála, az önmegvalósítás, az önismeret, a személyiségfejlődés, önmagunk érvényesítése, az életvitel, a flow élmény, a testi-lelki egészség, a felismerés, az elfogadás, a kommunikáció, valamint a szemléletváltás képessége. 

Csak az az ember képes örülni az életnek és nyílik meg a világ előtt, aki nem merül bele az önsajnálatba. 

Ehhez pedig megfelelő önismeretre és önbecsülésre van szükség. 

A pszichológiát minden egyes viselkedésformánk és tettünk magában hordozza. 

Amennyiben sikeresebbé, motiváltabbá, valamint kiegyensúlyozottabbá szeretne válni és készen áll arra, hogy új szintre lépjen, meggyőződésünk, hogy mindenféleképpen profitálni fog az intézményünk kereteiben szervezett, szakszerű egyéni konzultációk, csoportos képzések, ETR Klub előadások, vállalati programok, életviteli és motivációs programok, pszichológiai vagy önismereti tréningek által nyújtott lehetőségekből és szolgáltatásokból. Kezdje velünk a következő lépést...

"Az az ember, aki megtanulja a legjobbat kihozni abból, amit az élettől kap, nem tesz mást, minthogy olyan utat épít magában, amely elvezeti őt a céljai megvalósításához."

Nem abban hiszünk, hogy könnyebb lesz, hanem abban, hogy egyre erősebb leszel.

Tudta, hogy az emberi lényben a napi élete során folyamatosan megállás nélkül végigfut egy sor elektrokémiai jel, amelyek az agyban lévő áramkörökben száguldoznak. Az agy az információhoz csak az érzékszerveinken keresztül juthat, azaz az elektrokémiai jelek (ingerek) az érzékszerveinken át beáramló jelhalmazok, amelyek egy hatalmas pszichológiai jelenséggé állnak össze, ezt nevezzük életnek, vagy valóságnak.

Ez nem azt jelenti, hogy az általunk érzékeltek nem valóságosak és a környező világ nem létezik, hanem azt, hogy mi soha nem jártunk ebben a világban csak a saját elménkben.

A számunkra érzékelt világ csak a tudatunkban és a tudatalattinkban él. Javarészt a tudatalattink kezeli azt az információhalmazt, amit mi valóságnak élünk meg. Ebben a valóságban az egyetlen dolog, amit tudatosan működtetünk az az, amire a figyelmünket irányítjuk, amire koncentrálunk, amire összpontosítunk. Minden mást a tudatalattink tesz meg az agyunk közreműködésével. Ennek oka, hogy tudatosan egyszerre, 4-5 információt tudunk feldolgozni, így a maradék információt elnyomjuk, és azt nem érzékeljük tudatosan, de mivel az információ ott van, azt a tudatalattink eltárolja és kezeli. Nem is vesszük észre, hogy az érzékelt világ nagy részét láthatatlanná tesszük azáltal, hogy rendszeresen összpontosítunk valamire.

Ezért van az, hogy egy külső szemlélő, egy külső szakember másképpen látja, az élethelyzeteinket.

A szituáció, az élethelyzet, amiben elakadtunk nem változik meg, ugyanaz marad, mindig ugyanúgy érzékeljük az adott helyzetet, mert az idő előrehaladtával hozzászoktunk valamihez, aminek a következtében a megszokásaink által vezérelt napi ritmusunkból nem tudunk kilépni, nem tudjuk azt átformálni. A külső tanácsadó, mivel nem kötődik hozzánk és nem elfogult, megmutatja nekünk más nézőpontból ugyanazt, amelynek köszönhetően nem a saját dobozunkból, megszokásunkból, keretünkből szemlélünk valamit, hanem kilépünk a saját kereteinkből és jobban megismerünk, megértünk egy adott élethelyzetet. 

Lehetőségünk nyílik megismerni és felfedezni saját működési rendszereinket, amely szemlélet által egy teljesen új rálátást kapunk mozgatórugóinkra és viselkedésünk, reakcióink különböző tartományaira. Ha tetszik, átélünk egyfajta "AHA" élményt, mely felismeréseknek köszönhetően megnyílik a lehetőség a formálódásra és egy új általunk kívánt dinamika kialakítására. Az érzelmeinket nem tudjuk megváltoztatni, azokat csak felébreszteni lehetséges. A viselkedésünket és a dinamikánkat lehet megváltoztatni, azaz az érzelmeinkre adott tanult reakcióinkat. Így át tudjuk lépni az akadályokat, valamint az egyén megoldásokat tud majd biztosítani magának azáltal, hogy új tudatállapota alapján átformálja a történéseket. Miután ezek a szemléletváltási technikák tapasztalatok lesznek az Ön számára, így a későbbiek során is alkalmazni tudja majd azokat. Az élethelyzete nem változik meg magától, azt mindig saját magának szükséges formálnia. A cél, hogy ne sodródjon továbbra is az eseményekkel, hanem megtanulja tudatosan alakítani és formálni azokat, ezzel segítve az Ön számára megfelelő életminőség kibontakozását.

Ahogy egy kínai bölcs, Lao Ce mondta: "Csak a döglött hal úszik az árral."

Érzelem-Tanulás-Motiváció-Képesség-Fejlődés-Egyensúly-Gondolat-Szó-Tett

Egység Tudatos Rendszer 

Végtelen lehetőség  - Végtelen igényekhez

Forduljon hozzánk bizalommal és kérjen segítséget!