Megismerés

2017.06.06

Rend - Értelem - Tudatosság
Test - Lélek - Szellem
Születés - Létezés - Elmúlás

Az emberi küldetésünk, életfeladatunk teljesítéséhez elengedhetetlen állapot a megismerés, megértés tudatállapota.

Egyszerűség és szeretet útján jutunk el a megismeréshez, megértéshez.
A megismerés egyben magasabb tudatosság.
A düh és a harag érzése elzárja a megismerés, megértés és helyes észrevétel kapuit előttünk.
Ezért ezeket az érzeteket ne erősítsük mert nem fogjuk megismerni a saját helyzeteink megoldásait.

Itt már eltávolodunk a józan ész világától és meghaladjuk önvalónkat. Elmerülünk a szeretet világában az igazi benső magasabb tudatosságunkban.

Ez a megismerő értelem.( ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! )

Az egyik ehhez vezető út az önfigyelés, azaz önmagad mélyebb megismerése.
Ezen az úton megismerhetjük a test ösztöneit, a gondolat logikáját és racionalitását, az érzelmi világunk intuitivitását, a lelki és tudati érzékelésünket illetve az egységünket a forrásunkat.

Az az ember aki ezt az utat végigjárja, megtapasztalja, megismeri, megérti a szeretetet.

A benső világából a külső világba helyezi azt át és így adja azt amire valós szüksége van minden érző lénynek.
Ez a legnagyobb emberi tett ! ! !

Hálásan köszönöm gyermekeimnek és feleségemnek.
Ők az emlékezés és az improvizáció ihletői.