Életviteli Konzultáció a Személyiségfejlődés Tükrében

Az értelem fejlődése nem csak felhalmozás, hanem minőségi változás is.

Az életviteli konzultáció a személyiségfejlődés tükrében, azokkal az általános testi, értelmi, érzelmi, társas és személyiségbeli változásokkal foglalkozik, amelyeken az emberek koruk előrehaladtával keresztül mennek, a fogantatástól az élet végéig. 

Az ember pszichés reakcióiban, viselkedésében, cselekedeteiben az aktuális események mellett a múltbeli, például gyermekkori hatások, élmények is hatnak. Fontos a tudattalan, elfojtott, a gondolkodásból kiszorult pszichés információk, hatások szerepe. Minden ember személyiségfejlődésénél figyelembe kell venni a pszichoszociális és kognitív kritikus periódusokat is, melyek egymásutániságuk sorrendjében minőségileg új szintek kialakulását eredményezik. 

Prof. Bagdy Emőke szerint a személyiség fejlődésében előtűnő periódusok fokozott érzékenységű, fogékony, de nagyon sérülékeny időszakok.

Ennek következtében szükséges felismerni, hogy az emberi fejlődésünk során rengeteg elraktározott kép létezik bennünk, melyek érzelmi társítást tartalmaznak. Ezek az érzelmi tapasztalások és átélések, olyan tévképzeteket alakíthatnak ki, melyek kihatnak a felnőtt egyén mindennapi életének egészére, beleértve a szerelmi életet, a párkapcsolatot, a munkát, a sikert, a kudarcot, a különböző félelmeket stb.

A konzultáció lehetőséget ad az egyén számára, hogy megismerje saját múltjából származó jelenlegi viselkedésmódjának, megszokásainak a kialakulását és tartalmát. Ezeken a felismeréseken keresztül pedig képes lesz megszokásainak és viselkedésének átalakítására, így kiegyensúlyozottabb, teljesebb, konfliktus, valamint stresszhelyzet megértő (nem eltűrő) és kezelő életmódot alakíthat ki. 

Egy példa a sok közül: sokan élnek azzal a tévképzettel, a szülői viselkedésminták elsajátítása alapján, hogyha a párkapcsolataik időnként vagy rendszeresen tönkremennek, akkor már elmondhatják, hogy ismerik a férfiakat vagy a nőket és azok viselkedését a párkapcsolatokban. 

Ahogy mondani szokták: "minden Nő ilyen" vagy "minden Férfi olyan". 

Sokan nem veszik észre, hogy hiába nem jön össze egy párkapcsolat és hiába csalódnak hosszútávon rendszeresen, nincs tudásuk arról, hogy milyen lesz a következő vagy az igazi. A negatív következtetéseiket a másik nemről 3-4 vagy akár 8-10 balul elsült esetből vonják le, kizárólag érzelmi sértettség alapján. És mivel ez az érzelmi sértettség akkor és ott, ahol képződik, teljesen igaz és jogos, ez felruházza a beszűkült tudatállapotot az "én majd tudom, mivel megtörtént velem" tévhitével és ezzel maradandó tévképzetre alapozza az egyén a további életvitelt és a párkapcsolathoz való hozzáállást.

A képlet pedig egyszerű, hiába a rengeteg negatív tapasztalás, ha nem vonjuk le belőle a megfelelő következtetéseket tanulás céljából, akkor ezek a tapasztalások gyötrelmek maradnak. Amennyiben tanulunk belőlük érzelmi szempontból és hozzárakjuk a racionalitást, egyszerűbb dolgunk lesz a tévképzet lebontásában, valamint a párkapcsolati és bizalmi nyitottság újragondolásában.

Hiszen az egyén 3-4 vagy 8-10 párkapcsolati tapasztalását nem lesz képes előrevetíteni a következőkre is, mivel megérti, hogy abban a városban ahol él, lakik még több -száz, -ezer, -tízezer, -százezer, vagy millió ellentétes nemű ember, akik között sohasem fog két ugyanolyan viselkedésbeli jellemzőkkel bíró egyént találni. Ezekben a számokban ott rejtőzik, sok-sok típusú gyermekkor, személyiség, viselkedés és lelkület. Szemben a néhány tapasztalással, amely nem lehet életigazság, mivel mindannyian különböző személyiséggel rendelkezünk, sőt még a kézírásunk között sem fogunk találni két egyformát. Nincs két egyforma Nő, nincs két egyforma Férfi, mint ahogy nincs két egyforma születés és világrajövetel sem. Mindenkit más és más emberek vesznek körül és gondoznak. Más és más tapasztalásokban, családi és szociális környezetben növünk fel, és leszünk egyszer felnőttek.

Viselkedési mintázatok - Félelmek - Megismerés - Változtatás

A konzultáció célja, hogy az egyén a mindennapokban, a megfelelő felismerések alapján, új magasabb szintű életminőségek kialakítására legyen képes, így segítve saját magát a megfelelő és támogató kapcsolatokhoz, építő élethelyzetekhez.

Konzultációs Időpont Kérése

A fentiekben megadott adatok alapján felvesszük Önnel a kapcsolatot időpont egyeztetése céljából. Időpontfoglalását a konzultációs központhoz tartozó 06-30-658-7912-es mobiltelefonszámon is kezdeményezheti.

Kedves Klienseink! Foglalt időpontjukat módosítani, lemondani a 06-30-658-7912-es mobiltelefonszámon, vagy emailben, az egysegszemlelet@gmail.com címen tudják.

Forduljon hozzánk bizalommal!


ETR INSTITUTE Konzultációs Központok : 


1194, Budapest, Vas Gereben utca 120.1097, Budapest, Vaskapu utca 1/b.

 Életviteli Konzultáció a Személyiségfejlődés Tükrében