Üzletviteli és Szervezeti Tanácsadás

Üzleti és Kommunikációs Tréningek Programok Kis- és Középvállalatoknak


PROFESSIONAL SOLUTION

Célunk a döntési folyamatok teljes körű támogatása. 

Üzletviteli és Szervezeti Tréning

Az Üzletviteli és Szervezeti Tréniget  általában céges felső-és középvezetők részére ajánljuk azzal a céllal, hogy fejleszthessék vezetői készségeiket,  tárgyalási és kommunikációs képességeiket,  időgazdálkodásukat,  illetve  megtalálják a fókuszt és személyes szakmai céljaikat. 

A tréning során a programvezető nem csak tanácsot ad,  hanem egy sikeres döntéshozó vezetőt képez. Egy  vezetőnek miért van szüksége a tréningre? 

Mert sikeresebb akar lenni!

Mire fókuszálunk az Üzletviteli és Szervezeti Tréning a során?

 • Felkészítés vezetői feladatokra
 • Magatartás és vezetői kompetenciák fejlesztése
 • Időgazdálkodás fejlesztése
 • Fókusz kialakítása és megtartása
 • Konfliktusok kezelése
 • Konfliktusok feloldásának elősegítése
 • Hatékony vezetés és érdekérvényesítés
 • Karrier építése
 • Szervezeti hatékonyság javítása
 • Vezetői potenciál kibontakoztatása
 • Sikerorientáció
 • Teljesítménymotiváció
 • Célok felépítése, megvalósítása
 • Self Management

KKV Program

A Vállalati Programok esetén a találkozókon egy-egy aktuális üzleti, szervezeti probléma, megfogalmazása után kérdések és visszajelzések segítségével a lehetséges kiutakban, megoldásokban gondolkodunk. Segítünk, felismerni és pontosítani a célok elérését gátló tényezőket. A fókuszt a vállalati célokra, potenciálokra valamint a fejlődési tartalékokra helyezzük, nem pedig a hiányosságokra.           

Az információk lesznek a lehetőségek, a lehetőségek lesznek a mozgatórugók. 

Ebben a helyzetben az adott válságszituáció a konstruktív változás és fejlődés kiindulópontja lesz.

A program tehát egy olyan folyamat kezdete, mely információbeszerzéssel, állapotfelméréssel, szükségletfelméréssel, és a Vállalati Program konkrét munkajavaslatával kezdődik el. 
A találkozók során beszélgetések keretében az aktuális helyzetekből indulunk ki, és jutunk el   
az új célkitűzésekhez, és a megoldandó feladatokhoz.    

A program célja tehát, hogy fokozza a teljesítményt, hangsúlyozza a megoldási és tanulási képességeket, valamint fejlessze és erősítse a vezetői készségeket.

A vezető a döntéshozatalhoz ért, intézményünk a problémák megértéséhez és az azokban rejlő információ átalakításához, valamint a megoldások lehetőségeinek a feltárásához. 

A Vállalati Program során előszeretettel alkalmazzuk a Grow Modellt.


Grow Modell Bemutatása

A Grow szó jelentése növekedés, haladás, fejlődés.

 • Goals - a cél meghatározása
 • Reality - a jelenlegi helyzet feltárása
 • Options - a lehetőségek számbavétele
 • Wrapup, What (will you do) - Mit fogsz tenni?

ETR INSTITUTE - VÁLLALATI PROGRAM 

HATÉKONY SEGÍTSÉG AZ ÜZLETI ÉLET SZEREPLŐINEK

Az ETR INSTITUTE Vállalati Program egy olyan, megoldás- és eredményorientált, professzionális munkakapcsolat, amely során a programvezető  elősegíti, hogy ügyfele hatékonyabban valósítsa meg céljait, miközben fejlődik.  Az ETR-ben alkalmazott megoldásaink célja a döntési folyamatok teljes körű támogatása. Az alapstruktúra kialakításánál fontos szempont, hogy az összefüggések rendszeréből végül olyan információk álljanak elő, amelyek a folyamatok elemzése mellett a tervezést is figyelembe veszik és támogatják. A felhasznált eszközök biztosítják azt a rugalmasságot, amellyel a változásokhoz és az egyes gyakorlati megvalósításokhoz gyorsan, könnyen adaptálható rendszert hozunk létre.

Az ETR INSTITUTE Vállalati Program folyamata, teljesen egyedi helyzetekre, feladatokra szabott, nincsenek általános sémák, abban segít, amit Ön szeretne elérni és ennek érdekében különböző technikákkal segít új meglátásba helyezni az üzleti és szervezeti problémákat, miközben a személyes fejlesztés, a mentorálás, az egység és rendszerszemlélet egyes elemeit használja a kitűzött célok elérésének érdekében.


IDŐGAZDÁLKODÁS - TÁRGYALÁSTECHNIKA - KONFLIKTUSKEZELÉS - ASSZERTÍV KOMMUNIKÁCIÓ

E T R   I N S T I T U T E   V Á L L A L A T I   P R O G R A M


ETR Institute - Megbízható közösség

Szolgáltatás megrendelése

Kérjük, adja meg adataid és a lehető leghamarabb felvesszük Önnel a kapcsolatot.

REFERENCIÁK